Kategorie

Potřebujete poradit?
+420 776 720 260
Po-Pá 8:00 - 16:00 hod.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro internetový obchod na stránkách www.ardea-cz.cz. Podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího - tedy firmy ARDEA-CZ s.r.o se sídlem ve Vysoké nad Jizerou, Dr. K. Farského 291,51211 IČ: 26008955 a jeho zákazníků /kupujících/ a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy /o dodávce zboží/.

   1. Úvodní ustanovení

Veškeré objednávky přijaté přes internetové rozhraní, tj. elektronickou formou jsou považovány za závazné. Objednáním zboží zákazník vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a zavazuje se k tomu, že se jimi bude řídit a postupovat v souladu s nimi.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den provedení a odeslání objednávky, zejména platnou výši ceny zboží v příslušném množství uvedených na stránkách www.ardea-cz.cz.

Kupující bude automaticky informován o přijetí objednávky elektronickou poštou na jím uvedenou elektronickou adresu.

   2. Dodací lhůta

Dodací lhůta se odvíjí od objednaného produktu. U sortimentu na objednávku jako např. kuchyňská dvířka, hliníkové rámečky, nábytkové rolety, skleněný obklad a podobně, je dodací lhůta závislá na dodavateli těchto produktů a budete o ni informováni e-mailem.

Dodací lhůta u zboží drženého skladem je do 4  pracovních dnů od objednání. V případě, že potřebujete zboží dodat dříve, je nutná individuální telefonická konzultace na telefonu 776 720 260.

V případě, když nemůžeme dodržet termín, např. z technických důvodů, z důvodu čerpání dovolené, nepředvídatelných okolností a podobně, bude termín dodávky dohodnut s kupujícím individuálně telefonicky nebo emailem.

V případě, že zboží momentálně není skladem, bude kupující v nejbližší možné době telefonicky, nebo e-mailem kontaktován a informován o předpokládaném termínu expedice zboží.

   3. Objednávka zboží, uzavření smlouvy

      3.1 Objednávka

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Neplatí to, pokud již bylo zboží, které je na objednávku, objednáno prodávajícím a nelze už to nijak ve výrobě stornovat. / jde především o rozměry, povrchové úpravy a typy dvířek, rámečků, soklů, skleněného obkladu atd. / Odesláním objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy. Prodávající si může vyžádat potvrzení objednávky. Potvrzení o přijetí objednávky bude odesláno e-mailem. Případné nesrovnalosti řešte zasláním e-mailu na novotny@ardea-cz.cz

Pro objednání kuchyňských dvířek, hliníkových rámečků, nábytkových rolet, skleněného obkladu a veškerého dalšíhoho zboží vyráběného na zakázku, musíte využít objednávkových formulářů k tomu určených u jednotlivých produktů. V případě, že budete objednávat E-mailem, je nutné uvést tvar, barvu, výšku, šířku, počet kusů, zda jsou dvířka plná, odstín zad, prosklená a zda v případě prosklených dvířek chcete frézovanou drážku pro sklo.

Objednávky posílané SMS a MMS nebudeme přijímat.

Na telefonické objednávky se v případě reklamace typu jiná barva, špatný rozměr, špatný počet kusů a podobně nebude vztahovat možnost je reklamovat.

      3.2 Zrušení objednávky

 Ze strany prodávajícího

Prodejce si vyhrazuje právo zrušit celou objednávku, nebo její část v těchto odůvodněných případech:

          - zboží není momentálně skladem a nepředpokládá se, že se brzy naskladní / bylo již vyprodáno /

          - výrazným způsobem se změnila cena, nebo z důvodů jiných nepředvídatelných okolností

Pokud taková situace nastane, a pokud bude prokázáno, že k ní došlo nezávisle na vůli prodávajícího, pak se prodávající zavazuje, že bude kupujícího neprodleně kontaktovat telefonicky, nebo e-mailem a dohodne se s ním na daším postupu /náhrada objednaného zboží, zrušení celé objednávky apod./

 Ze strany kupujícího - odstoupení od smlouvy

 Storno objednávky ze strany kupujícího.

Kupující nemůže stornovat objednávku na objednávkové zboží, které prodávající nechává vyrábět na základě technické specifikace uvedené v objednávce kupujícího.

Kupující se odesláním objednávky zavazuje zaplatit za toto zboží plnou cenu.

Odstoupení od smlouvy – zákonné poučení

Nejedná- li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupí- li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na adresu elektronické pošty prodávajícího, a nebo písemně přiloží k odeslanému zboží a zašle na adresu prodávajícího. Zboží neposílejte na dobírku, takto nebude přijato.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky za zboží.  Částka bude prodávajícím vrácena buď formou připsání na účet, který spotřebitel uvede a za podmínky, že s touto formou vrácení souhlasí, a nebo bude částka vrácena stejným způsobem jako při zaplacení.

Zakoupené zboží může být vráceno pouze za podmínek, že bylo nepoužité, nenařezané, nepoškozené, včetně příslušenství, v obalu a vhodné pro další prodej. Možnost vrácení zboží, které nemá vady, se vztahuje pouze na skladový sortiment. Zboží, které je na objednávku a na míru není možné vrátit. 

Náklady spojené s navrácením zboží si ponese kupující sám.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 obč.zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

      3.3 Dodací podmínky

Místem plnění je sídlo /bydliště /, nebo místo podnikání kupujícího, uvedené v objednávce. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny.

      3.4 Doprava

Objednané zboží Vám zašleme prostřednictvím přepravních společností FOFR, GLS, TOPTRANS,nebo vlastním závozem / týká se to pouze obchodních partnerů, se kterými to máme domluvené /. V každém případě však budete o dodání zboží informování e-mailem vždy den před doručením a SMS zprávou v den dodání.

Cena dopravy zboží po ČR:

Doprava GLS: zboží do 12 100,- Kč s DPH platíte 99,- Kč bez DPH, - zboží nad 12 100,- Kč s DPH je doprava ZDARMA.

Doprava FOFR: zboží do 12 100,- Kč s DPH platíte 190,- Kč bez DPH, - zboží nad 12 100,- Kč s DPH je doprava ZDARMA.

Doprava FOFR: kolejnice, lišty o délce delší než 3 m zboží do 12100,- Kč s DPH platíte doprava + balné 250,- Kč bez DPH, - zboží nad 12100,- Kš  s DPH je doprava ZDARMA.

Cena dopravy zboží na Slovensko:

Doprava GLS: zboží do 12 100,- Kč s DPH platíte 150,- Kč bez DPH, - zboží nad 12 100,- Kč s DPH je doprava ZDARMA.

Doprava FOFR: zboží do 12 000,- Kč s DPH platíte 250,- Kč bez DPH, - zboží nad 12 000,- Kč s DPH je doprava ZDARMA.

 Reklamace poškozené zásilky

Příjemce je povinen upozornit na zřejmé, nebo na povrchu zásilky poznatelné poškození, nebo zřejmé a vně poznatelné částečné ztráty zásilky ihned po převzetí. Pokud už toto nastane a jde o velké poškození nebo ztráty zboží, je nutné udělat s kurýrem zápis o škodě a poškozený balík a etikety na balíku si vyfotit a k nám poslat nejpozději do 3 dnů od převzetí balíku.

Pokud poškození zásilky není patrné v okamžiku dodání, je možné ji reklamovat ve lhůtě 3 dnů od převzetí. Nutná fotodokumentace a popis reklamovaného zboží včetně čísla faktury, vše poslat na email kovani.novotny@seznam.cz

Zásilka musí být předložena ve stavu, ve kterém byla dodána a musí být doloženo, že k jejímu poškození, nebo k úbytku jejího obsahu nedošlo až po dodání.

Zásilky u nichž byla závada patrná již při dodání, nebyl sepsám zápis o škodě, a které nebyly reklamovány do 24 hod, nebude již později možnost reklamovat. 

Granitové dřezy posílané dopravou Toptrans, nebo FOFR:

Zboží se musí zkontrolovat ihned při převzetí od dopravce, pozdější reklamace nebude uznána za oprávněnou..

Upozorňuji na to, že dopravce-řidič je POVINNEN u zásilky počkat, až si ji zákazník zkontroluje. Pokud tomu tak není a nechce čekat, tak to musíte okamžitě nahlásit a napsat do přepravního listu, že zboží nepřevzato, nebyla možnost kontroly.

Pokud obdržíte granitový a nerezový dřez poškozený:

ZBOŽÍ NEPŘEJÍMEJTE A DO PŘEPRAVNÍHO LISTU NAPIŠTE ZBOŽÍ NEPŘEVZATO. Každé poškození vzniklé dopravou sepište na místě s řidičem /nutný podpis řidiče/

V KAŽDÉM PŘÍPADĚ MUSÍ BÝT VŽDY UVEDENO ZDA JE OBAL NEPOŠKOZEN ČI ZDA BYL OBAL POŠKOZEN.

I v případě, že je obal nepoškozen, může přepravce dřez poškodit.

Pro urychlení vyřízení případné reklamace je dobré vše nafotit a ihned mi vše odeslat.

Může se také stát, že je někde na dřezu něco poškozeno. V tom případě dřez také nepřejímejte, ale nafoťte poškození a zašlete mi to, abychom mohli rychle dodat dřez nový.

 

      3.5 Platba za zboží

Hotově - při osobním odběru nebo závozu firemním rozvozem / pouze s domluvenými obchodnímu partnery /

Dobírkou - zboží kupující uhradí při dodání zboží na dobírku. Zboží, které je objednáno "na dobírku" se hradí v hotovosti kurýrovi dané přepravní společnosti při předání zboží. Platba dobírkou po celé ČR je 35,-Kč bez DPH, platba dobírkou na Slovensko je za 200,- Kč bez DPH

Převodem z účtu - kupující, zboží uhradí předem bankovním převodem částkou uvedenou na faktuře, variabilním symbolem se rozumí číslo faktury. Po připsání na účet kupujícího, kupující se zavazuje, že zboží bude ihned expedovat.

Platební kartou - kupující zboží uhradí předem pomocí platební karty

Proforma faktura - Prodávající si za zvláštních okolností vymiňuje podle vlastního uvážení požadovat  platbu objednaného zboží předem, týká se to především zakázkových výrobků na míru. O této situaci bude kupující neprodleně informován telefonicky.

Přechod vlastnického práva - Zboží až do úplného zaplacení zůstává majetkem prodávajícího.

Příplatkové služby:

Pojištění zásilky - 60,00 Kč bez DPH
Při ztrátě či poškození zboží pošleme obratem nové. Žádná reklamace s dopravcem.

Možnost vrácení zboží do 60 dnů - 50,00 Kč bez DPH

Nebojte se, že nakoupíte špatný rozměr. Do 60 dnů od nákupu můžete zboží, které držíme skladem a nebylo na objednávku, nebo zakázková výroba, vrátit a dostanete za něj poukaz na další nový nákup. 

 

   4. Reklamační řád, záruční lhůta a postup uplatnění reklamací

 Odpovědnost za vady zboží, záruka

Na zboží se lhůta pro uplatnění odpovědnosi za vady standartně po dobu 24 měsíců. Tato lhůta začíná plynout datem převzetí předmětu plnění.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2095 - § 2117 a  2165 - § 2174  občanského zákoníku). Tyto jsou níže podrobně specifikovány:

 

Práva z vadného plnění

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců (toto bude vyznačeno v prodejním dokladu. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost (viz záruka za jakost). Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě (dále jen potvrzení), v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce

Právo z vad nelze uplatnit v těchto případech:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.

Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku , tedy:

a)     zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b)    zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá

c)    zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti 

d)    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

 

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Toto platí i pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka (dále viz záruka za jakost).

Věc je vadná, není-li dodána v ujednaném množství, jakosti a provedení anebo v jakosti  a provedení vhodném pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.
 

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou kupující předal prodávajícímu. To neplatí, prokáže-li prodávající, že na nevhodnost předané věci kupujícího včas upozornil a kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny
d) odstoupit od smlouvy

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle následujícího odstavce.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámí-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

 

Reklamace zboží

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího a kupující je povinen udat důvod reklamace emailem.

 Uplatnění reklamace-při reklamaci postupujte takto:

1.Kupující do emailu prodávajícímu napíše číslo faktury, katalogové číslo reklamovaného zboží, stručně popíše co reklamuje, podepíše se a pošle na email kovani.novotny@seznam.cz

2. Protokol musí být vložen do zásilky, která bude obsahovat reklamované zboží. Zboží je potřeba zabalit tak, aby obal dostatečně bránil poškození zboží během přepravy.

3. Reklamované zboží je možno prodávajícímu předat osobně spolu s reklamačním protokolem a se všemi obdrženými doklady o koupi, nebo vše zaslat na adresu  prodávajícího.

4. Zboží nesmí být zasláno na dobírku - takto zaslané zboží nebude prodávajícím přijato.

5. Vyřízení reklamace bude do 30 dní od data převzetí prodávajícím.

   5 Ochrana osobních údajů 

Firma ARDEA-CZ s.r.o podle zákona č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů zpracovává osobní data a uchovává je v marketingové databázi firmy. Zpracované údaje jsou plně chráněny před zneužitím a nebudou poskytnuty třetím stranám.

Zasílání informačních sdělení- Jako zaregistrovanému zákazníkovi Vám budeme zasílat informační sdělení, čímž se rozumí aktuální sdělení o mimořádných nabídkách, slevách, akcích, novinkách a výprodejích zboží z nabídky prodávajícího.

V případě, že si nepřejete takové informace e-mailem dostávat,  tak nás prosím informujte.

   6. Závěrečná ustanovení

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu občanského zákoníku. Ceny jsou uváděny včetně DPH. V případě, že by byl spotřebitel krácen na svých právech plynoucích z uzavírání smlouvy, má právo se obrátit na věcně příslušné orgány dozoru (Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Finanční úřad apod..). Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší soud.

 

Znění obchodních podmínek je platné od 1.1.2014.

Načítám, prosím vydržte...